Private Love (Kurdish (Sorani) translation)

Advertisements
Kurdish (Sorani) translation

xoşewîstî nhênî

Versions: #1#2
Çawerrwanî kesêk bûn
Zorcar manay xoşewîstî ye
Hestekan dîwane debin bellam hergîz zor helle nabin
Rêm bde dûbare tamî bkem , xoşewîstî nhênî
Rêm bde xoşewîstîmt pê bbexşim
 
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Xoşewîstî nhênîm pê bbexşe
 
Xerîbît dekem ,zor be qullî le xoşewîstî
Tenha bîr le to demewe
Cestem hawar dekat
Çawerrwanî kesêk bûn .. Zorcar manay xoşewîstî ye
Hestekan dîwane debin bellam hergîz zor helle nabin
Rêm bde dûbare tamî bkem , xoşewîstî nhênî
Rêm bde xoşewîstîmt pê bbexşim
 
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Xoşewîstî nhênîm pê bbexşe
 
Dîlîno : hêyîyîyî... Hêyîyîyî... Hêyîyîyî...
 
Xerîbît dekem ,zor be qullî le xoşewîstî
Tenha bîr le to demewe
 
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Hêyîyîyî... Beherşêweyek ... Hemû rojê
Xoşewîstî nhênîm pê bbexşe
 
Dîlîno : hêyîyîyî... Hêyîyîyî... Hêyîyîyî...
 
Xoşewîstî nhênîm pê bbexşe
 
" Love is wise , Hate is foolish ".~ B. Russell ~
Submitted by Pedro QM on Sun, 22/04/2018 - 09:59
English

Private Love

Comments