Boy Epic - Dirty Mind (Serbian translation)

Serbian translation

Prljav um

Znan šta ti se sviđa
Uzmi šampanjac
Ruke na butine
Želiš da se tvoje telo uzdigne
spusti
ili ne
Znam da želiš da se svađaš
postaviš novi mir
Želiš da te tretiram ispravno
Drži svoju zadnjicu ka nebu
kreni polako
ili ne
 
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna, ja bih radije imao seks
Ti i ja i moj prljavi um
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna ali ja bih radije imao seks
Ti i ja možemo umreti hiljadu puta
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
 
Dozvoli da ti promenim um
Dam ti novu slavu
Učinim da se postidiš
Ići do pola celu noć
Pusti
ili ne
Možemo započeti vožnju
igrati novu igru
Težak prekovremeni rad
Možemo učiniti to za život
biti profesionalni
ili ne
 
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna, ja bih radije imao seks
Ti i ja i moj prljavi um
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna ali ja bih radije imao seks
Ti i ja možemo umreti hiljadu puta
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
 
Možemo ostati visoko za život, ili mi reci da odem
Ne ne
Želiš li to ili ne?
Možemo ostati visoko za život, ili mi reci da odem
Ne ne
Želiš li me ili ne?
Ne ne ne
 
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna, ja bih radije imao seks
Ti i ja i moj prljavi um
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
Da ili da?
Želiš li to unutra?
Želiš da budeš nervozna ali ja bih radije imao seks
Ti i ja možemo umreti hiljadu puta
Možemo ostati uzdignuti ili ne?
 
#MaxP
Submitted by BlackRose9895 on Fri, 19/05/2017 - 13:29
English

Dirty Mind

More translations of "Dirty Mind"
Boy Epic: Top 3
See also
Comments