Raindrops (An Angel Cried) (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
Submitted by Pham HoangPham Hoang on Fri, 17/08/2018 - 10:25
Last edited by Pham HoangPham Hoang on Sat, 18/08/2018 - 17:50
English

Raindrops (An Angel Cried)

Comments