Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
  • Rami Kleinstein

    רוחות מלחמה

Share
Font size
Original lyrics

רוחות מלחמה lyrics

שני בדצמבר רוחות מנשבות
מבעירות את הכתובת על הקיר
יושב וכותב לך רק כמה שורות
כל כך רחוק מהעיר
 
כשקוראים אז באים, כך היה וכך יהיה
גם בלי לדעת למה, איך ומה
מותר לקוות שממש בקרוב
עוד נצעד בדרכי החוכמה
 
רוחות מלחמה, איפה התקווה
עוברות שנים ללא תשובה
נשאר לנשק את לחייך לפני שאלך
לזכור מה שהשארתי אצלך
 
אל תדאגי, תשמרי על הבית
אני כאן אשמור על עצמי
ערב יורד על מטע עצי זית
ואל תשכחי שאני-
 
מוסר לקטנות נשיקות מהאבא
הכי מנשק בעולם
שתי ילדות שתי דקות מכפר סבא
נראות לי לרגע כמותן
 
רוחות מלחמה, איפה התקווה
עוברות שנים ללא תשובה
נשאר לנשק את לחייך לפני שאלך
לזכור מה שהשארתי אצלך
 
בתוך היום יום שדורך ומועך
לא ברור מה בעצם חשוב
יותר מהכל מתפלל שאני
אתברך ואראה אותך שוב
 
רוחות מלחמה, איפה התקווה
עוברות שנים ללא תשובה
דברים שרציתי לומר לך
עכשיו אני שר לך בפעם הראשונה
 
רוחות מלחמה ואין שום תקווה
כאן מאדמת המריבה
נשאר לנשק את לחייך לפני שאלך
לזכור מה שהשארתי, השארתי אצלך.
 

 

Comments