Ramund Hin Unge (English translation)

Advertisements
Danish

Ramund Hin Unge

1.
Ramund han var sig en bedre mand,
om han havde bedre klæder.
Dronningen gav hannem klæder på stand
af blårgarn, bast og læder.
"Sådant vil jeg ikke ha'," sagde Ramund.
"Sådant står mig ikke bra," sagde Ramund hin Unge.
 
2.
"Bast og blårgarn er værre end ry,
det kan du gi' tjenerne dine."
Frøkenen gav hannem klæderne ny
af silke og sammet fine.
"Sådant vil jeg heller' ha'," sagde Ramund.
"Sådant står mig meget bra," sagde Ramund hin Unge.
 
3.
Ramund gik sig i stuen ind
alt til den netteste skrædder.
"Hør, du skrædder, fager og fin,
vil du gøre Ramund klæder?"
"Hvorfor sku' jeg ikke det?" sagde skrædder'n
"Da gør du mege vel," sagde Ramund hin Unge.
 
4.
Halvtredsindstyve alen tøj
og femten til bukseremme.
"Det skal du gøre mig stærkt og drøjt,
om du skal bukserne sømme."
"Det er mig meget trangt," sagde Ramund.
"Jeg kan ikke skræv' min gang," sagde Ramund hin Unge.
 
5.
Ramund takler skibene sine
med udslagne sejl ved strande.
Så sejled' han over salten sø
alt inde under jætternes lande.
"Nu er vi komne her," sagde Ramund,
"foruden stort besvær," sagde Ramund hin Unge.
 
6.
Ramund gik sig ved salten søstrand,
der så han syv jætter stande.
"Tager jeg Ramund i min mindste hånd,
jeg kaster ham langt fra lande."
"Det gør aldrig ene du," sagde Ramund,
"komme må I alle syv," sagde Ramund hin Unge.
 
7.
Ramund tog til sit dyre sværd,
det han kaldte Dymlingen røde.
Hug han den jætter syv med én færd,
at blodet randt dennem til døde.
"Der ligger alle syv," sagde Ramund.
"Alt står jeg her endnu," sagde Ramund hin Unge.
 
8.
Ramund gik frem ved havets bred,
der så han den store jætte.
Halvtredsinstyve alen var han bred,
og hundrede var vel hans længde.
"Vel er du bred og lang," sagde Ramund.
"Har du lyst at slås engang?" sagde Ramund hin Unge.
 
9.
"Kære Ramund, du lade mig leve,
og gøre mig ingen skade.
Dig jeg giver syv tønder guld
og vil dig i klaren vin bade."
"Den ottende slunter med," sagde Ramund.
"Dog sabler jeg dig med," sagde Ramund hin Unge.
 
10.
Den første dag, de sammen drog,
de kæmpedes med bare hænder.
Ramund napped' i jættens skæg,
at kødet det løsned's fra tænder.
"Så ilde griner du," sagde Ramund,
"og værre ser du ud," sagde Ramund hin Unge.
 
11.
Den anden dag, de sammen lod stå,
de ginge sammen med vrede.
Det store stenbjerg, de stode på,
de ned i ler monne træde.
"Den leg den er vel hård," sagde jætten.
"Vi begyndte først i går," sagde Ramund hin Unge.
 
12.
Ramund tog til sit gode sværd,
det han kaldte Dymlingen dyre.
Hug han jættens hoved højt i vejr,
som fire par øjne knap ku' røre.
"Jeg mente, den ej bed," sagde Ramund,
"den bed alligevel," sagde Ramund hin Unge.
 
13.
Ramund gik sig i bjerget ind
til alle de små troldes sæde.
Stride randt tårer de trolde på kind,
de måtte for Ramund græde.
"Græder du for mig?" sagde Ramund.
"Jeg græd aldrig for dig," sagde Ramund hin Unge.
 
14.
Ramund han rykte og sloges omkring
alt som de raskeste helte.
Med alle de trolde han kørte i ring
og dennem til jorden nedfældte.
"Herinde går det bravt," sagde Ramund.
"Det falder mig i lav," sagde Ramund hin Unge.
 
15.
Ramund steg i skibet fuldt snart,
det knaged' i hver en bunke.
Alle de bådsmænd i skibet var,
de tænkte, at de skulle sjunke.
"Vi sjunke ikke her," sagde Ramund.
"Vi sejle lige vel," sagde Ramund hin Unge.
 
16.
Ramund ladede skibene syv
med guld og med ædle stene.
Sejled' så over sø så stiv
alt ind under kejserens lene.
"Nu er vi komne her," sagde Ramund.
"Nu har vi bedre lært," sagde Ramund hin Unge.
 
17.
Ramund kasted' anker på hviden sand
og stavnen mod land lod svinge.
Selv var Ramund den første mand,
som ind på landet monne springe.
"Vover intet fler'," sagde Ramund.
"Vover intet mer'," sagde Ramund hin Unge.
 
18.
Ramund gik ad boldhuset ind,
der leged' de bold og guldterning.
Alle forskrækked's for Ramunds skind
og for hans grumme gebærder.
"En vakker leg er det," sagde Ramund.
"Får jeg vel lege med?" sagde Ramund hin Unge.
 
19.
Kejseren ud af vinduet så
med angest og sorrigfuld mine.
"Hvo er den mand, som i gården mon stå
og dér så hæsselig grine?"
"Det er mig, og jeg har lyst," sagde Ramund,
"med dig at vov' en dyst," sagde Ramund hin Unge.
 
20.
Ramund slog på sit gode sværd,
at jorden hun gungred' og rysted'.
Fuglene dåned' og faldt ned på mark,
som sjunge tilforn på kviste.
"Ret nu så bli'r jeg vred," sagde Ramund,
"om ej du kommer ned," sagde Ramund hin Unge.
 
21.
Ramund han gik til dørren ind,
Med ivrigt sind og mod,
Jeg skal nu ind i salen trine,
Bar jern og stål end imod.
”agte dig nu Grant!” sagde Ramund
”her bliver en hårder kamp” sagde Ramund hin Unge.
 
22.
Ramund han stødte på døren med stang,
at hele slottet det revned'.
Vindver og døre af væggen udsprang,
og muren med jorden blev jævnet.
"Så du, at jeg slog ind?" sagde Ramund.
"Det gælde vil dit skind!" sagde Ramund hin Unge.
 
23.
"Kære Ramund, du lade mig leve,
jeg så omend aldrig din lige.
Min yngste datter vil jeg dig give,
samt halvparten af mit rige."
"Det ta'r jeg, når jeg vil," sagde Ramund,
"og så din datter til," sagde Ramund hin Unge.
 
24.
Ramund tog til sin store kniv,
den han kaldte Dymlingens pile.
Skilte han kejseren ved hans liv,
at ho'det det fløj femten mile.
"Jeg troed', den ej bed," sagde Ramund.
"Dog rinder blodet ned," sagde Ramund hin Unge.
 
Submitted by HinKyto on Sat, 28/06/2014 - 22:26
Last edited by Sciera on Wed, 26/09/2018 - 19:29
Align paragraphs
English translation

Ramund The Young

1.
Ramund would have been a netter man
if he had better clothes
The queen gave him fine clothes
of blue yarn, bast and leather
"I don't want stuff like that," said Ramund
"Stuff like that don't suit me," said Ramund the Young
 
2.
"Bast and blue yarn are worse than rumors, 1
you can give it to your servants."
The lady gave him new clothes
of silk and equally fine materials
"I'd rather like this," said Ramund
"Stuff like this suits me well," said Ramund the Young
 
3.
Ramund walked into the room
to the best tailor.
"Listen, my good tailor, happy and nice,
will you make clothes for Ramund?"
"Why wouldn't I," said the tailor
"You've made a great decision, then," said Ramund the Young
 
4.
Fifty cubits of clothes
and fifteen for the belt
"You must make me strong and effective
even if you have to nail down my pants
"This is very cramped for me," said Ramund
"I can't walk with spread legs," said Ramund the Young
 
5.
Ramund rigs his ships
with sails out at the beach.
Then he sailed over the salty sea
into the land of the jotuns.
"We've come here," said Ramund the Young
"without too much trouble," said Ramund the Young
 
6.
Ramund walked at the salty beach
there he saw seven jotuns stand.
"I'll take Ramund in my smallest hand,
and toss him far from land."
"You'll never do that on your own," said Ramund
"all seven of you will have to come," said Ramund the Young
 
7.
Ramund grabbed his precious / expensive sword,
the one he called Red Dimling
He cut the seven jotuns in one going,
so that they bled to dead
"There are all seven," said Ramund
"And I still stand here, said Ramund the Young
 
8.
Ramund went on at the shore of the sea
there he saw the big jotun.
Ha was fifty cubits wide
and he was a hundred cubits tall.
"You might be wide and tall," said Ramund
"Would you like to take a fight?" said Ramund the Young
 
9.
"Dear Ramund, if you let me live,
and do me no harm
then I'll give you seven barrels of gold
and bath you in clear wine."
"The eighth will be there too," said Ramund
"I'll still slay you too," said Ramund the Young
 
10.
The first day they went together
they fought with bare hands.
Ramund quickly pulled the jotuns beard
so that the flesh teared from the teeth.
"So poorly you laugh," said Ramund
"and you look even worse," said Ramund the Young
 
11.
The second day they let it be together
they walked together in anger.
The great stone mountain they encountered
they had to walk through clay
"Oh, that's a tough game," said the jotun.
"We just started yesterday" said Ramund the Young
 
12.
Ramund grabbed his precious / expensive sword,
the one he called Precious Dimling
He cut the juton's head far into the sky
that four eyes hardly could touch.
"I didn't mean it bad," said Ramund
"though it was bad," said Ramund the Young
 
13.
Ramund walked into the mountain
where all the small trolls ruled.
Lots of tears fell on the trolls' cheeks,
they had to cry for Ramund.
"Do you cry because of me?" said Ramund
"I never cried for you," said Ramund the Young
 
14.
Ramund moved and fought around
just like the best of heroes
with all of the small trolls he chassed
and slayed them to the ground
"It's full of actions in here," said Ramund
"It's falling low to me," said Ramund the Young 2
 
15.
Ramund boarded the full ship soon after
every pile creaked.
All the sailors on the ship
thought that they would sink
"We won't sink here," said Ramund.
"We'll sail anyway," said Ramund the Young
 
16.
Ramund loaded the seven ships
with gold and gems
Then he sailed over the sea so rigidly
into the emperor's fief
"We've come here," said Ramund the Young
"We're more experienced now," said Ramund the Young
 
17.
Ramund anchored at the white beach
and the front of the ship swung.
Ramund himself was the first man
who had to jump in land.
"Dare(s) no more" said Ramund 3
"Dare(s) no more" said Ramund the Young 4
 
18.
Ramund went into the ball house 5
renting a ball and a dice of gold
All shocked by Ramund's skin
and by his terrible manners
"What a nice game," said Ramund
"Can I play along?" said Ramund the Young
 
19.
The emperor looked out of his window
with an expression of fear and sorrow
"Who is the man standing in the yard
laughing so hideously?"
"It's me, and I want," said Ramund,
"to have a duel with you," said Ramund the Young
 
20.
Ramund knocked his good sword
so that the ground quaked and swayed.
The birds swooned and fell down on the field
that earlier had been singing at a branch.
"I'll get very mad right now," said Ramund
"if you don't come down here," said Ramund the Young
 
21.
Ramund walked in through the door
With an eager mind and courage
Now I'll step into the hall
Bare iron and steel towards 6
"Beware, Grant!" said Ramund
"This fight will be even tougher" said Ramund the Young
 
22.
Ramund hit the door with such a hard blow
that the entire castle cracked.
Windows and doors popped out of the wall
and the wall was torn to the ground.
"Did you see me strike," said Ramund.
"It's going to be about your life!" said Ramund the Young
 
23.
"Dear Ramund, if you let me live,
I've never even seen anyone like you,
I'll give my youngest daughter to you
and also half of my kingdom."
I'll take that when I want," said Ramund
"and also your daughter too" said Ramund the Young
 
24.
Ramund graped his big knife,
the one he called Quick Dimling
He parted the emperor with his life
so that the head flew fifteen miles
"I didn't mean it bad," said Ramund
"And yet your blood is flowing out," said Ramund the Young
 
  • 1. Reputation maybe
  • 2. Doesn't make any sense to me, so I just translated it VERY literally
  • 3. countable
  • 4. Uncountable
  • 5. not entirely sure what it is
  • 6. Could also be 'Carried' instead of 'Bare'
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Submitted by HinKyto on Sat, 28/06/2014 - 22:26
Last edited by HinKyto on Fri, 05/09/2014 - 17:59
Author's comments:

I'm not exactly an expert in Old Danish, but I did what I could :b

Comments