Advertisements

Растворись (Rastvoris') (Transliteration)

  • Artist: Luina (Луина)
  • Song: Растворись (Rastvoris')
  • Translations: Transliteration

Растворись (Rastvoris')

Я помню мне дарил
Закаты и рассветы
Так сладко говорил
И знаю с кем и где ты
И веру вне нушал и надежду
И чувствуй были так без метежный
 
Ты медом по рукам
Ты кали капли страсти
И это было так,
Была в твой власти
И смотрел в мой глаза
Дыхая воздух смела
Ты Знаешь как дарить себя
 
Растворись во мне
Дыханием смела
Как же я не успела
Обернись ко мне
Обноживает душа и тела
И все че я хотела
 
Сплетням двух миров
Ты проникаешь тела
На приделе пульс
Знаю в чем же дела
Меня сбиваешь с ног
По путном метром жанра
Ты все же как так мог победить без пощодно
 
Кристальную водой допливаешь тело
Хочу я стать тобой на грани без приделаа
Сотри мои следы
Любовь как приступление
Взгляды из толпы ловлю как приведения, приведения
 
Растворись во мне
Дыханием смела
Как же я не успела
Обернись ко мне
Обноживает душа и тела
И все че я хотела
 
Растворись во мне
Дыханием смела
Как же я не успела
Обернись ко мне
Обноживает душа и тела
И все че я хотела
 
Submitted by Mete EroğluMete Eroğlu on Sat, 25/08/2018 - 14:13
Last edited by Mete EroğluMete Eroğlu on Sun, 06/10/2019 - 21:16
Transliteration
Align paragraphs
A A

Rastvoris'

Ja pomnju mne daril
Zakaty i rassvety
Tak sladko govoril
I znaju s kem i gde ty
I veru vne nushal i nadezhdu
I chuvstvuj byli tak bez metezhnyj
 
Ty medom po rukam
Ty kali kapli strasti
I èto bylo tak,
Byla v tvoj vlasti
I smotrel v moj glaza
Dyhaja vozduh smela
Ty znaeshʹ kak daritʹ sebja
 
Rastvorisʹ vo mne
Dyhaniem smela
Kak zhe ja ne uspela
Obernisʹ ko mne
Obnozhivaet dusha i tela
I vse che ja hotela
 
Spletnjam dvuh mirov
Ty pronikaeshʹ tela
Na pridele pulʹs
Znaju v chem zhe dela
Menja sbivaeshʹ s nog
Po putnom metrom zhanra
Ty vse zhe kak tak mog pobeditʹ bez poshshodno
 
Kristalʹnuju vodoj doplivaeshʹ telo
Hochu ja statʹ toboj na grani bez pridelaa
Sotri moi sledy
Ljubovʹ kak pristuplenie
Vzgljady iz tolpy lovlju kak privedenija, privedenija
 
Rastvorisʹ vo mne
Dyhaniem smela
Kak zhe ja ne uspela
Obernisʹ ko mne
Obnozhivaet dusha i tela
I vse che ja hotela
 
Rastvorisʹ vo mne
Dyhaniem smela
Kak zhe ja ne uspela
Obernisʹ ko mne
Obnozhivaet dusha i tela
I vse che ja hotela
 
Only for personal use. Do not copy.
Submitted by Mete EroğluMete Eroğlu on Sat, 25/08/2018 - 14:18
Thanks!You can thank submitter by pressing this button
More translations of "Растворись ..."
Transliteration Mete Eroğlu
Comments
Read about music throughout history