Razmik Amyan - Chuni Ashkharhe Kez Nman (Չունի Աշխարը Կեզ Նման)

Advertisements
Armenian

Chuni Ashkharhe Kez Nman (Չունի Աշխարը Կեզ Նման)

Քո աչքերը երբ տեսել եմ,
Սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ,
Որ իմն ես լինելու։
Քեզ գտել, քեզնով գերվել եմ,
Իմացել եմ խենթ իմ սերն եմ
քեզ տալու։
Եվ զգացել եմ՝ օրս տոն է,
Հասկացել եմ՝ սիրտն իմ քոնն է,
Էլ չունեմ սիրո բողոք։
Իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են,
Իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք
 
Կրկներգ
 
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհս քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Թե մի օր ասեն կորել է
Այն ինչ վերևից տրվել է մեզ՝ հա'մ ինձ, հա'մ քեզ, իմ կես։
Անհնար է հավատալը,
Մտածելը, թե կորցրել եմ քեզ, իմ կես։
Չէ որ քո կողքին ձմռանը ինձ թվում էր, թե ամռա էր,
Տերն է, որ կապել է մեզ։
Չէ որ դու ես իմ արևը,
Արևից էլ առավելը
Ես սիրում եմ քեզ.
 
Կրկներգ
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Ամենաթանկ ու կարևոր նվերը այս կյանքից
Քո տաք սրտում մեծ արթնացավ,
Բաժին հասավ հենց ինձ։
Ինձ ներիր, սխալվել եմ,
Թե մի պահ քեզ նեղացրել եմ ես
Դու իմ հավատն ես ու արևը
Ես սիրում եմ քեզ
 
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
 
Չունի աշխարհը քեզ նման...
 
Submitted by H3003 on Mon, 01/02/2016 - 08:47
Last edited by Fary on Fri, 04/05/2018 - 20:29
Thanks!thanked 2 times

 

Advertisements
Video
Razmik Amyan: Top 3
Comments
TheProteanGirl    Fri, 27/04/2018 - 05:35

Hey do you mind changing the title to Chuni Ashxarhe Qez Nman (Ճւնի աշխարե կեզ նման)