Advertisements

Rebound (English translation)

  • Artist: Tlinh (Nguyển Thảo Linh)
  • Featuring artist: TGSN
  • Song: Rebound
Vietnamese
A A

Rebound

Đến với em tìm cách giải thoát cho cuộc tình
Khi nỗi đau được chữa lành em lại một mình
No baby nếu mà anh cần em như vậy thì tình ta đã đi sai cả ngàn lối
Thế mình yêu nhau làm gì?
Để thêm chút li kì
Hay để thêm chút thi vị?
 
Mình đến với nhau thế thôi cũng là sai
Vì trong tim anh vẫn ngóng trông hình bóng của ai
Dạo chơi một chút cảm xúc thế thôi
Để em trao anh tình yêu trao anh cảm giác an toàn
Tráo đổi cho em là những đắng cay niềm đau và những ngu muội
 
Gieo thương nhớ cho ai thì nên có trách nhiệm
Tình yêu không đúng không sai nhưng đừng chơi thế em tội nghiệp
Tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm
Đừng coi em là đồ vật thay thế cho tình yêu anh muộn phiền
 
Be responsible, responsible
Please be responsible
Be responsible, responsible
 
Anh đổ vỡ không có nghĩa là anh có quyền làm em đổ mà lại không đỡ
Gây ảo giác khiến em cảm thấy mình đặc biệt (Cay vãi uh-oh)
But baby anh lại quay về khi người ta cần anh tìm anh và hứa không xa rời anh
"Em à cô ấy là người rất quan trọng anh không muốn nói lời tạm biệt"
"Đừng lo anh chỉ biết yêu có mình em"
Và thực tế anh vẫn dõi theo her instagram
Dạo chơi một chút cảm xúc để em
Ảo tưởng rằng anh trao cho em tình yêu trao em cảm giác an toàn
Để rồi kết thúc là những đắng cay niềm đau và những ưu phiền
 
Gieo thương nhớ cho ai thì nên có trách nhiệm
Tình yêu không đúng không sai nhưng đừng chơi thế em tội nghiệp
Tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm
Đừng coi em là vật tế thay thế cho tình yêu anh muộn phiền
Please be responsible
 
Gieo thương nhớ cho ai thì nên có trách nhiệm
Tình yêu không đúng không sai nhưng đừng chơi thế em tội nghiệp
Tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm
Đừng coi em là vật tế thay thế cho tình yêu anh muộn phiền
 
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Wed, 20/01/2021 - 10:59
Last edited by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Thu, 21/01/2021 - 15:31
English translationEnglish
Align paragraphs

Rebound

Come to me to find a way to free the love
When the pain is healed I'm alone
No baby if you need me like that, my love would have gone wrong a thousand ways
So what do we love each other?
To add a bit of thrill
Or for a little more poetic?
 
It is also wrong if we come together
Because in your heart you still look for someone's silhouette
Walking a little emotional like that
Let me give you love to give you a sense of security
Swap for me is bitterness of pain and foolishness
 
If you sow compassion for someone, you should be responsible
Love is not right or wrong, but don't play like that, poor me
Injecting pain for anyone should be responsible
Don't consider me as a substitute for your sad love
 
Be responsible, responsible
Please be responsible
Be responsible, responsible
 
You are broken doesn't mean you have the right to make me fall and not help
Illusion makes me feel special. (So spicy uh-oh)
But baby you come back when people need you to find you and promise not to leave you
"Baby she is a very important person I don't want to say goodbye"
"Don't worry, I only love you"
And in fact, you still follow her instagram
Stroll a little emotional to me
The illusion that you give me love gives me a sense of security
Then it ended with the bitterness of pain and sorrow
 
If you sow compassion for someone, you should be responsible
Love is not right or wrong, but don't play like that, poor me
Injecting pain for anyone should be responsible
Don't consider me as a substitute for your sad love
Please be responsible
 
If you sow compassion for someone, you should be responsible
Love is not right or wrong, but don't play like that, poor me
Injecting pain for anyone should be responsible
Don't consider me as a substitute for your sad love
 
Thanks!
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Thu, 21/01/2021 - 12:56
Comments
Read about music throughout history