Please help to translate "Đinu șî Voichița"

Romanian
A A

Đinu șî Voichița

Pe vaļe la vaļe,
la vaļe la vaļe,
iastă1 o casă marie2.
Da în ia śe-m ieria,3 rie?
Noaoă ļеgăńoare,4
ļe bat vânturļi5 goaļe.
Đi noaоă ńepoaće,6
đi noaоă cumnaće.7
Toț mi-a murit,
toț s-a prăpăđit.
Numa Đinu mi-a uđit8 ,
Đinu șî9 Voichița,
dulśe10 ie11 gurița.
Iei12 la munće șăđa13, rie,
la munće șăđa, rie.
La stână la oi,
șăđa14 amândoi.
La munće șăđa, rie,
stână mi-o păza, rie.
Vriamia când veńa15, rie,
la strunghița16 ļe mâna, rie.
Đinu pe scamn că șăđa17 , rie,
șăđa ļe mulźa18 , rie.
Șăđa ļe mulźa, rie,
Voichița ļe mâna, rie.
Când la đal1920 uita, rie,
mi avia śe-m veđa, rie.21
Ńișće nuveriei vin điriept la iei,22
vin điriept la iei.
Đińe naică23 , Đińe,
Đińe naică, Đińe,
mulźe șî grăbiașće,24
mulźe șî sporiașće.25
Mulźe câće doaoă,26
sloboz câće noaoă,27
că ńișće nuveriei vin điriept la noi.
Đinu că-m vorbia28 , rie:
„Sorurļică29 bună.“
Đinu că-m vorbiam, rie:
„Voichiță, Voichiță,
soruļică29 bună,
đ-un tată, đe o mumă.30
Nu sînt nuveriei31
numa ăia-i împețători32 ai tăi,
vin să će-mpețască33 ,
să će34 ia să će34 căsătoriască.“
Muichița lor bătrână,
tot vorbia35 đin gură:
„Pe Voichița fată,
nu dau înstrinată.36
Nu dau înstrinată,
că numa pe ia mi-o am fată.37
Da io-s38 rău, bătrână,
să măi vină pi39 la mińe,
să-m40 facă vro41 pâńe.“
 
 • 1. este
 • 2. mare
 • 3. Dar în ea ce-mi era
 • 4. Nouă leagăne
 • 5. vânturile
 • 6. Din nouă nepoate
 • 7. Din nouă cumnate
 • 8. rămas
 • 9. și
 • 10. dulce
 • 11. le e
 • 12. ei
 • 13. la muncă stăteau
 • 14. stăteau
 • 15. vremea când venea
 • 16. staul
 • 17. pe scaun se așeza
 • 18. stătea le mulgea
 • 19. deal
 • 20. se
 • 21. avea ce vedea
 • 22. Niste nori grei vin direct spre ei
 • 23. bade
 • 24. grăbebește-te și mulge
 • 25. mulge cu spor
 • 26. Mulge câte două
 • 27. dă drumul la nouă
 • 28. așa vorbea
 • 29. a. b. soră
 • 30. din același tată, din aceeași mamă
 • 31. nori grei
 • 32. pețitori
 • 33. te pețească
 • 34. a. b. te
 • 35. vorbea
 • 36. nu o dau la soț
 • 37. că numai o singură fiică am
 • 38. eu sunt
 • 39. pe
 • 40. să-mi
 • 41. o
Submitter's comments:

versuri postate de Drăgan M. Stoianiel
lyrics posted by Drăgan M. Stoianiel

Serbian

 

Login or register to post translation
Translations of "Đinu șî Voichița"
Comments