Χαμένα Πατρίδας (Hamena Patridas)

Greek (Pontic)
A A

Χαμένα Πατρίδας

Τη παιδί ο στεναγμόν, τη πατέρα ο καημόν
για τον Πόντον πάντα λέει
και μαύρα δάκρ(ε)α κλαίει
 
Επωδός:
 
Όνειρα για τα Κολχίδας, τα Χάμενα τα Πατρίδας
 
Φορτωμέν με τα ποξάδας και σα ψύα τα γεράδας
γεράδας ντο 'κί λαρούνταν
όσοι έζησαν θυμούνταν
 
Επωδός...
 
Πλάτανα και Κερασούντα κα την πόλην Τραπεζούντα(ι),
αθελά σ' παντά νουνίζ και το ψόπο σ' τυρανείς
 
Επωδός...
 
Όνειρα από μωρόν, πριν α' σον ξεριζωμόν
ψύα παραπονεμένα και μουράτ(ε)α νεβζυμένα(ι)
 
Επωδός...
 
Turkish

 

Login or register to post translation
Translations of "Χαμένα Πατρίδας"
Comments