Advertisements

Please help to translate "Гергарло (Хестадо)"

Chechen
A A

Гергарло (Хестадо)

Хьан б1аьрг хьоьсту зезагаш
кхиор дара ас,
Хьан дог досту эшараш локхур
яра ас.
Эсала,хаза велалой сан дог
иэцахьа.
Вайн ирс хилахь герга
дай,д1амахецахьа.
 
Хестадо,хестадо эшаро
Вайшинна хиндолу гергарло!
 
Х1инццалц суна хезнариш
г1енах тардина,
Хьан дог,хийла лезнариш дагца
къардина.
Б1аьсте йохьуш йог1у
со,дуьхьал валахьа.
Ас лехнариг яра хьо,соьга
алахьа.
 
Хестадо,хестадо эшаро
Вайшинна хиндолу гергарло!
Маьлха з1аьнарш ловзаеш
хьажар дара сан,
Б1аьргаш хьоьха
лечкъадеш,1е ма еза сан.
Цундела цкъа велалой,сан дог
иэцахьа,
Сан безамах 1ехалой,малх
т1еэцахьа.
 
Хестадо,хестадо эшаро
Вайшинна хиндолу гергарло!
 
Please help to translate "Гергарло (Хестадо)"
Comments