Песна за Стив Наумов (Pesna za Stiv Naumov)

A A

Песна за Стив Наумов

- Долго трае овој пат, таа планина е висока
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.
- Мојте маки имат крај, мојот пат е, мајко, слобода,
не ме жали мила мајко, ако загинам.
 
Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.
 
- Мојте маки имаат крај, мојот пат е, браќа, слобода,
не ме жали, мила мајко, ако загинам.
- Долго трае овој пат, таа планина е висока,
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.
 
Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.
 
Submitter's comments:
English

 

Login or register to post translation
Comments