Please translate Тыва дылым (Tiva dilim)

 • Artist: Saylyk Ommun
 • Song: Тыва дылым (Tiva dilim)
 • Request: Tuvan → Belarusian
 • Submitter's comments:

  Огбелерден дамчып келген
  Ондур улуг, ыдык ончум -
  Тыва дылым, торээн дылым
  Тыным-биле тудуш дылым.

  Тыва дылым эвес болза
  Дынзыг унум кайыын турар.
  Арбын чонга аян тудар
  Аялгам-даа кайыын келир.

  Торээн дылым эвес болза
  Доспес чаннаар харыым кайдал
  Хоор чонга аян тудуп
  Хомустаар-даа шаам кайдал...

 • Translations: Transliteration
Tuvan

Тыва дылым (Tiva dilim)

Огбелерден дамчып келген
Ондур улуг, ыдык ончум -
Тыва дылым, торээн дылым
Тыным-биле тудуш дылым.

Тыва дылым эвес болза
Дынзыг унум кайыын турар.
Арбын чонга аян тудар
Аялгам-даа кайыын келир.

Торээн дылым эвес болза
Доспес чаннаар харыым кайдал
Хоор чонга аян тудуп
Хомустаар-даа шаам кайдал...

More translations of "Тыва дылым (Tiva dilim)"
Please help to translate "Тыва дылым (Tiva dilim)"
Comments