Please translate מילים טובות - Milim Tovot

Hebrew

מילים טובות - Milim Tovot

לכל מקום אתם הולכים איתי
בחיבוק ענק עוטפים אותי
כמה חום אמרו לי פעם
שאפשר להישרף מי זה
איך אתם בנשמה שלי
ברגעים הכי טובים שבי
עולה שוב מנגינה של אהבה
זה הזמן לתת בחזרה

אז השיר הזה נכתב רק בשבילכם
אני נותן כאן את הלב שלי
כמו לומר תודה על כל אהבה הזאת
על כוח ומילים טובות
שנותנים לי להיות כאן לעמוד ולשיר

וגם אם יהיה רחוק אני
את כולכם בטח אקח עמי
לא ארגיש בדידות או עצב
לא תיפול נפשי עוד לעולם
כי אתם בנשמה שלי
ברגעים הכי טובים שבי
עולה שוב מנגינה של
אהבה זה הזמן לתת בחזרה

אז השיר הזה נכתב רק בשבילכם
אני נותן כאן את הלב שלי
כמו לומר תודה על כל אהבה הזאת
על כוח ומילים טובות
שנותנים לי להיות כאן לעמוד ולשיר

More translations of "מילים טובות - Milim Tovot"
Comments