Advertisement

Please translate תמיד | Tamid

Hebrew

תמיד | Tamid

אמרת שתמיד נהיה ביחד
ביקשת לאהוב
סיפרת שעלי שלכת
מתפזרים ברחוב
והסתיו תמיד היה בלי פחד
רק הפחד מהקור
לאהוב יותר בחושך
ולשנוא טיפה באור
כל היום הראש חושב

וכמה פעמים חשבתי
כבר לרוץ,
לתפוס בשתי ידיים
אותו
ואם יכולתי לדבר אליו
הייתי שרה לו בקול
שישרף הכל

אמרת שתמיד נהיה ביחד
אמרת שתמיד נהיה ביחד
אמרת שתמיד נהיה ביחד
אני שלך ואת שלי

אמרת לי עזבי את כל הקושי
יש מספיק צרות
זה לא שלא רציתי
פשוט יש אלף אחרות
ובאמת אף פעם לא דאגתי
דאגתי להיות
אחת שאת הלב שלה
תתן בלי לקוות
כל היום הראש חושב

וכמה פעמים רציתי
סתם לבוא לצפות
בשתי עיניים טובות
ואם יכולתי לדבר אליו
הייתי שרה לו בקול
שישרף הכל

אמרת שתמיד נהיה ביחד....

Comments