این که نمی‌شه (In ke nemishe)

Persian
A A

این که نمی‌شه

اینکه نمی‌شه تو بگی همه‌چی مثل قصّه‌ست
می‌بینم، می‌دونم هنوز حس هست باز توی قلبامون
یا منو حس کن بگو با منی تا ته دنیا
یا بگو تمومه همه حرفا
تو بگو این یا اون
با پاهای خسته مگه می‌شه هم‌سفرم شی؟
تو همه‌ش می‌خوای زخم دلم شی، اینو نمی‌فهمم
با قلب شکسته مگه می‌شه دل به دلت داد؟
دیگه ساکتم، بسمه فریاد
کهنه شده زخمم
 
خوب ببین دیوونه
تموم خونه داره اسم تو رو می‌گه
عاشقم هنوزم، تو رو می‌بوسم
گریه نکن دیگه
خوب ببین عزیزم با تو مریضم
ولی راضیم اینجوری
هستی تو کنارم، چه بی‌قرارم!
آخه خیلی ازم دوری
خیلی ازم دوری
 
اینکه نمی‌شه می‌ذاری منو توی دو راهی
منو می‌کشی با چه گناهی؟
تقصیر من چی بود؟
یا بگو باشم یا برم دیگه واسه همیشه
تو که دیدی دلم تو آتیشه
و باز برات عادی بود
از زندگی خسته‌م
مگه قلب کسی رو شکستم ؟
مگه دل به غریبه ها بستم درد دلم اینه؟
این رسم زمونه‌ست
که رو قلبای ساده عاشق می‌مونه دوباره غم هق‌هق
دنیا چه غمگینه
 
خوب ببین دیوونه
تموم خونه داره اسم تو رو می‌گه
عاشقم هنوزم، تو رو می‌بوسم
گریه نکن دیگه
خوب ببین عزیزم با تو مریضم
ولی راضیم اینجوری
هستی تو کنارم، چه بی‌قرارم!
آخه خیلی ازم دوری
خیلی ازم دوری
 
Arabic

 

Login or register to post translation
Comments