بی تو (Bi To)

Persian
A A

بی تو

بی تو چه کنم؟
من از تنهایی می‌نالم
افسوس تو دیگر خبر نداری از حالم
دلم بردی و کردی عاشقم
مشو از من تو بیگانه
نباشی در کنارم نزدیکم
برای تو که می‌خوانم
 
بی‌ تو دیگر، بی‌ تو دیگر طاقت ندارم یارم
در عشق تو می‌سوزم و دل به تو دارم یارم
بی‌ تو دیگر، بی‌ تو دیگر طاقت ندارم یارم
در عشق تو می‌سوزم و دل به تو دارم یارم
 
عاشق مرا تو کردی
قلب مرا ربودی
عهد و وفا نشکستم، خودت می‌دانی
بیا با تو قشنگ است زندگی
من عاشق تو می‌مانم
نگو نگو که از من می‌روی
نکن دیگر پشیمانم
 
بی‌ تو دیگر، بی‌ تو دیگر طاقت ندارم یارم
در عشق تو می‌سوزم و دل به تو دارم یارم
بی‌ تو دیگر، بی‌ تو دیگر طاقت ندارم یارم
در عشق تو می‌سوزم و دل به تو دارم یارم
(۳ بار)
 
English

 

Login or register to post translation
Comments