تو (To)

A A

تو

تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
فکر صبح و ظهر و شامی، همه کسب و کار مایی
مث جای دست شاعر، کاغذا رو می‌سوزونی
مث انگشتای نقاش، خواب رنگا رو می‌دونی
 
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
 
وقتی تلخی خود قندی، بلدی به غم بخندی
وقتی خوشرنگی گناهه سر تا پا آینه‌پسندی
کرم ابریشم به یادت بهترین پروانه می‌شه
حتی قندیل سکوتت آب می‌شه، ترانه می‌شه
 
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
 
تو چه باشی، چه نباشی، صاحب این لحظه‌هایی
فکر صبح و ظهر و شامی، همه کسب و کار مایی
مث جای دست شاعر، کاغذا رو می‌سوزونی
مث انگشتای نقاش، خواب رنگا رو می‌دونی
 
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
 
وقتی تلخی، خود قندی، بلدی به غم بخندی
وقتی خوشرنگی گناهه سر تا پا آینه‌پسندی
کرم ابریشم به یادت بهترین پروانه می‌شه
حتی قندیل سکوتت آب می‌شه، ترانه می‌شه
 
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
تو چه باشی، چه نباشی، نور زندگی می‌پاشی
 
Submitter's comments:

Lyrics by: Shahyār Ghanbari
Composed by: Siāvash Ghomayshi
Arranged by: Schubert Avakian

ترانه: شهیار قنبری
آهنگ: سیاوش قمیشی
تنظیم: شوبرت آواکیان

Music video:

French

 

Login or register to post translation
Comments