قصه‌ها (Ghessahā)

Persian
A A

قصه‌ها

وای اگر قصه‌ها قصه‌ی این عشق‌ها
سرودنش، شنیدنش، غیرتحمل شود
 
باز بیا قصه کن تا که همه قصه‌ها
در تن من ریشه زند، گل شود
وای اگر قصه‌ها
 
قصه‌ی ما و تو قصه‌ی دنیا بود
در دلم نقش تو نقش تمنا بود
 
ای که هستی با من مثل نفس در تنم
بی‌تو دنیا من عرصه‌ی غم‌ها بود
 
وای اگر قصه‌ها قصه‌ی این عشق‌ها
سرودنش، شنیدنش، غیرتحمل شود
وای اگر قصه‌ها
 
باز به گوش دلم قصه‌ی ما را بگو
باز من خسته را زنده و دلشاد کن
 
در کنارم بمان همسفر خوب من
در دل زندگی خاطره ایجاد کن
خاطره ایجاد کن
 
وای اگر قصه‌ها قصه‌ی این عشق‌ها
سرودنش، شنیدنش، غیرتحمل شود
 
English

 

Login or register to post translation
Comments