შენამ ვინ გკითხავს დიაცო (Shenam vin gk'itkhavs diatso)

Georgian/Romanization
A A

შენამ ვინ გკითხავს დიაცო

1. შენამ ვინ გკითხავს დიაცო,
თოფისასა და ხმლისასა!
||: შენ უნდა ეჯდე აკავანს
ან უნდა ქსოვდე წინდასა! :||
 
2. სტუმარ უნდაურ დიაცი,
ქაჩუს მთაზედამც დარჩება
||: ხელსჯოხით ზურგზე აკავან,
მშველელიმც ნურვინ დახვდება :||
 
3. ფიქრმა დაღალა ვაჟკაცი,
დაღალა, დაბლა დახარა
შენ რა ხარ, ჩემო ძვირფასო,
ფიქრმა სალი კლდეც დაღარა
დაღარა დაანაოჭა,
ზედ ყოილ აღარ ახარა...
 
Submitter's comments:

Lyrics is from World Georgian Union Phoenix's comment.

English

 

Login or register to post translation
Comments