Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

ናዕት (እያመመው ቁጥር ፪) (English)

A A

ናዕት (እያመመው ቁጥር ፪)

እያመመው መጣ ቁጥር ሁለት /ቴዲ አፍሮ/
ዶፍ ዶፍ…
ግርም እያለ ጊዜ ሆነ ሰዓቱ
በዳንኪራው ደምቆ በምቱ
ለደቂቃም አይቆይ በስልቱ
ቦግ እልም እያለ መብራቱ
ኡኡ ሬጌ ናዕት
ብልጭልጭ ቢሆን ዳሱ
ማን ሊታደም ከድግሱ
ብልጭልጭ ቢሆን ድንኳን
አይለውጥ ጎግ የእውነት መልኳን
ቢጋርድ ሀሳብ አርጎ ሜዳን ገደል
እም አእላፍ ስቃይ ጭንቀት ቢደረደር
የነፍስ ሕላዊ መሻት ዋዌ ሳይገባቸው
ስንቶች በዘር ተዘፍቀው ታዘብናቸው
ዘውግ ያወረው ድንበር መኃላውን የረሳ
ሳር ያለመልማል ዛሬም በእልፍ አዕላፍ እሬሳ
እያረረ ሆዴ ብስቅ በማሽላ ዘዴ
ና ታደም ይለኛል ደሞ በነ ኡኡ ሬጌ
ኡኡ…ሬጌ ናዕት…
ኡኡ ሬጌ ናዕት
ብልጭልጭ ቢሆን ዳሱ
ማን ሊታደም ከድግሱ…?
 
English

 

Login or register to post translation
Comments