Пожалуйста переведите Aadays Tisai Aadays

Sanskrit

Aadays Tisai Aadays

Munda Santokh
Saram Pat Jholee
Dhi-aan kee karahi bibhoot

Khintaa kaal ku-aaree kaa-i-aa

Jugat dandaa parteet

Aa-ee panthee sagal jamaatee

Man jeetai jag jit

Aadays tisai aadays

Aad aneel anaad anaahat

Jug jug ayko vays

Aadays Tisai Aadays
Aad Aneel Anaad Anaahat
Jug Jug Ayko Vays

Aadays Tisai Aadays
Aad Aneel Anaad Anaahat
Jug Jug Ayko Vays

Aadays Tisai Aadays
Aad Aneel Anaad Anaahat
Jug Jug Ayko Vays

More translations of "Aadays Tisai Aadays"
Comments