Please help to translate "Abbasce a la marine"

Italian (Southern Italian dialects)
A A

Abbasce a la marine

1)abbàsce a la marine
ca sa vènne ù pèsce
e tu uagnèdda me non la uè fernèsce
 
2)ù vide ù vide ù vide ca mo se ne vènne
ca sigarètte en mòcche
va facènne ù scème
 
1+2)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
...
 
3)e Nèdda sè nè sciùte à la fendàne
la màmme jiè da n'ore che la st'à chiàme
 
4)sòtt'ù àvrere de le ceràse
Nèdda Nèdda Nèdda
m'av'à dà nu vàse
 
3+4)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
...
 
5)sòtt'ù àvere de le cilze rùsse
Nèdda Nèdda Nèdda
se st'à tènge ù mùsse
 
6)sòtt'ù avere de le cilze viànghe
Nèdda Nèdda Nèdda
se st'à mètte à chiànge
 
5+6)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
...
 
7)Margarìte ce tìne en bìtte
non zo mènne ma so saiètte
 
8)la vìde la vìde la vìde
ca mo se ne vène
stè sènza sotto vèste me da velène
 
7+8)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
...
 
9)e màmma dì allìevete la cammìse
non ad'à fè vedè tùtte ù paradise
 
10)La legge de natura è veramente esatta
Quan' lu marito è sicco
la mugliera è chiatta
9+10)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
...
 
11)A lu balcone mio ce sta' le rose
A la fenestra tua li corn' appese
 
12)E si' le corna tue fossero bandiere
Sarebbe tutti i giorni festa nazionale
 
11+12)quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
TUTTI
 
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
quànde jiè bèlle ù prime amòre
u sècònde jiè chiu mègghie angòre
 
Italian

 

Login or register to post translation
Comments