Aksel Tårn-Vise

Norwegian

Aksel Tårn-Vise

Han Klaves spord' ho Anna so:
- Bom for bøkjen trom møkjen
triller i løkjen lyra.
"Ke skal vi ha te slakt i år, for Aksel Tårn?"
- Tiller i topp. Skur opp lyra.

Ho Anna svara'n Klaves so:
- Bom for bøkjen trom møkjen
triller i løkjen lyra.
"Den store oksen i skogen går, for Aksel Tårn?"
- Tiller i topp. Skur opp lyra.

Han Klaves la børso på ein bakke,
- Bom for bøkjen trom møkjen
triller i løkjen lyra.
"skaut han då oksen midt i nakke, for Aksel Tårn?"
- Tiller i topp. Skur opp lyra.

Den oksen ha' so mykje blo,
- Bom for bøkjen trom møkjen
triller i løkjen lyra.
"Hiterdalen han halvfull sto, for Aksel Tårn?"
- Tiller i topp. Skur opp lyra.

Den oksen ha so store honn,
- Bom for bøkjen trom møkjen
triller i løkjen lyra.
"I kvart honn låg tolv tynn konn, for Aksel Tårn?"
- Tiller i topp. Skur opp lyra.

Comments