Please translate Bomba Kimi

  • Artist: Miri Yusif
  • Also performed by: DJ Matuya
  • Album: Rast Aman
  • Song: Bomba Kimi
  • Request: Azerbaijani → English
  • Translations: Turkish
Azerbaijani

Bomba Kimi

Hər şey bomba kimi olacaq
Hər şey bomba kimi olacaq

Oo yadigar,yadigar başıma düşən dəli füsünkar
Oo yadigar,yadigar qulaqlarım səsindən olub kar
O gah sakit, gah çox dəli ,gah nəzərli,gah təcrübəli
Gah güvənli, gah təhlükəli ohooho
O gah sakit ,gah çox dəli , gah nəzərli,gah təcrübəli
Gah güvənli gah təhlükəli ohoo
Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

O gah dumandı gah dəzgaf gah amandı gah sadə növ
Gah məhəbbət gah nifrət gah utanmaz gah ibrət
Bir gün şərbət bir gün acı bir gün yanımda bir gün qaçır
Qaça qaça saçları saçır aça aça qəlbini açır

O gah sakit ,gah çox dəli , gah nəzərli,gah təcrübəli
Gah güvənli gah təhlükəli ohoo
O gah sakit ,gah çox dəli , gah nəzərli,gah təcrübəli
Gah güvənli gah təhlükəli ohoo

Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

Gah zülmət gah ulduz gah dün gecə gah gündüz
Gah isti gah bum buz hər şey bomba kimi olacaq

Hər şey bomba kimi olacaq

More translations of "Bomba Kimi"
Comments