Please help to translate "Di god da pođem"

Croatian (Chakavian dialect)
A A

Di god da pođem

Znan
sada mora se
dalje bez tebe
ka i jidro ća bez vitra ostaje
grubo reklo se
riči preteške
skršija san dušu one nedilje,
a ovaj ponos ludi sad mi sudi
 
Di god da pođem dušo
na srcu bit ćeš kamen
od dodira tvog tila
nosit ću vječni znamen
 
Di god da pođem dušo
ka tebi biže misli
ne mogu da se skinem
u žilama još ti si
 
Di god da pođem dušo
na srcu bit ćeš kamen
od dodira tvog tila
nosit ću vječni znamen
 
Sada mora se
dalje bez tebe
ka i jidro ća bez vitra ostaje,
a ovaj ponos ludi sad mi sudi
 
Di god da pođem dušo
na srcu bit ćeš kamen
od dodira tvog tila
nosit ću vječni znamen
 
Di god da pođem dušo
ka tebi biže misli
ne mogu da se skinem
u žilama još ti si
 
Di god da pođem dušo
na srcu bit ćeš kamen
od dodira tvog tila
nosit ću vječni znamen
 
Od dodira tvog tila
nosit ću vječni znamen
 
English

 

Login or register to post translation
Comments