Please help to translate "Dile be hal"

Kurdish (Kurmanji)
A A

Dile be hal

Sozekî bidee bila dile be hal pe şabe
Bila zivastana xayîn lime buharbe
Tu zanîye ve dunyaye bete qet nabe
Bila cîyaye bilind lime çiharbe
Ez dititrsim tu ve dile be hal bişkenî
Çeme evîna dilemin bisekîrînî
Dile bilbil kuleq rastî bi xeyîdînî
Gulu sosine buhara ne çilmîsîne
Daru zevye Dile be hal tevra şînbuye
Zivistan çu teyr-u bilbil tev azad bune
Buhar hatye gulu nergîz hevra ve bune
Kanya Dile evînamin derbeder buye
Ez dititrsim tu ve dile be hal bişkenî
Çeme evîna dilemin bisekîrînî
Dile bilbil kuleq rastî bi xeyîdînî
Gulu sosine buhara ne çilmîsîne
 
Turkish

 

Login or register to post translation
Comments