Please help to translate "Djelem, djelem"

Romani
A A

Djelem, djelem

Đelem, đelem lungone dromeja,
maladilem šukare Romeja
Đelem, đelem lungone dromeja,
maladilem šukare Romeja
 
Haj Romale, haj čavale
Haj Romale, haj čavale
 
Katar aven amare čavale
Andre care kathare bukare
 
Ala voliv laće kale jakha,
Kaj si kale sar duj kale drakha
 
Ćimdem laće lolo dikhlo tursko,
Kaj volivla ačhel latar pusto
 
German

 

Login or register to post translation
Translations of "Djelem, djelem"
Comments