Please help to translate "Gba Aiye Mi oluwa"

Yoruba
A A

Gba Aiye Mi oluwa

Gba aiye mi oluwa,
Mo ya si mimo fun O
Gba gbogbo akoko mi
Ki nwon kun fin iyin Re.
 
Gba owo mi, k’o si je
Ki nma lo fun ife Re;
Gba ese mi, k’o si je
Ma jise fun O titi
 
Gba ohun mi, je ki nma
Korin f’oba mi titi;
Gba ete mi, je ki wom
ma jise fun o titi.
 
Gba wure, fadaka mi
Okan nki o da duro;
Gba ogbon mi, ko si lo
Gege bi o ba ti fe.
 
Gba ’fe mi. fi se Tire;
Kio tun je temi mo;
Gb’ okan mi, Tire n’ ise
Ma gunwa nibe titi.
 
Gba ’feran mi, Oluwa
mo fi gbogbo re fun O
Gb’emi papa; lat’ one
Ki’m je Tire titi lai.
 
Submitter's comments:

Ese: , 1874; a ko mo eniti to seitumo.
Orin: , 1862.

English

 

Login or register to post translation
Comments