Please help to translate "IVAN"

A A

IVAN

„Unul ca mine, care am trăit și am văzut momentele din Deltă, când nu exista nici economicul, nici Poliția, nici Mediu, asta ei știau de la sine. De la sine aveau niște reguli clare de a conviețui cu natura...Exista un respect, sau, eu știu cum să vă zic.... un simț de a trăi între natură și localnici.”
 
У зелёныму саду пташечка пропела,
Етый пташки есть гнездо, а есть у ей и дети,
Етый пташки есть гнездо, есть у ей и дети,
А у меня у сироты нет никого на свети.
 
А у меня у сироты нет никого на свети,
Ночь качала я детей, а день коров доила,
Днём качала я детей, а день коров доила,
Подоивши я коров, у хоровод ходила.
 
В хороводе я была, да весело гуляла,
Хороша да хороша, ой да плоха одета,
Хороша да хороша, ой да плоха й одета
Никто замуж не берёт а и меня за это.
 
Никто замуж не берёт а и меня за это,
Пойду с горя в монастырь, да й Богу й помолюся,
Пойду с горя в монастырь, да й Богу й помолюся,
Перед иконами святых да слезами зальюся.
 
Перед иконами святых да слезами зальюся,
Ни пошлёт ли мне Господь, тай буды счастливый?
Ни пошлёт ли мне Господь, тай буды счастливый?
Ни возмет меня замуж молодец красивый?
 
Submitter's comments:

Mulțumiri @Voldimeris pentru versurile în limba rusă Regular smile

Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial şi european la caiac - canoe, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice, a fost, este și va rămâne o legendă de neegalat pe care România a oferit-o în dar omenirii.

Originar din Mila 23, un mic sat de lipoveni din Delta Dunării, Ivan și-a folosit gloria pentru a da înapoi comunității sale sprijinul de care s-a bucurat în timpul carierei de sportiv, antrenor și, mai apoi, de antreprenor social. A iubit din toată inima natura, sportul, oamenii și cultura. Și-a dorit să promoveze valorile lipovenilor, să contribuie la profilul identitar local și la creșterea turismului cultural din Deltă.

La începutul lui 2021, am avut onoarea să fim invitații lui Ivan, acasă, la Mila 23. Am găsit aici o comunitate vibrantă care, pe lângă tradiția de a oferi României cei mai mulți campioni olimpici la sporturile pe apă, se bucură și de o puternică tradiție muzicală. Le-am cunoscut pe femeile din corul Rusalka, un grup de lipovence care se îngrijesc să păstreze vie și să valorifice muzica tradițională din aceste ținuturi.

Corul deține un repertoriu de cântece vechi, culese și documentate de membrele sale pe parcursul ultimelor decade. Cântecele poartă cu ele cultura lipovenească, transmisă din generație în generație, și ascunde mărturii ale modului de a trăi al acestui grup etnic, în ultimii 200 de ani, pe teritoriul Deltei Dunării. Sunt melodii de jale și dor, cântece dedicate anotimpurilor, de dragoste, despărțire, logodnă, nuntă, petrecere, cântece despre ținutele tradiționale ale lipovenilor și cântece pescărești.

Ne-am propus, împreună cu Ivan și cu echipa lui, Rowmania, să aducem în actualitate prestația artistică a corului Rusalka din Mila 23 și să punem sub lumină aportul pe care amestecul multietnic absolut unic de aici îl poate aduce dezvoltării Deltei Dunării - un ținut ospitalier, care le-a permis comunităților locale să crească, să lase și să păstreze mărturii ale istoriei lor culturale, transformând Delta în una dintre cele mai cosmopolite și valoroase întinderi verzi-albastre din România.

Suntem onorați. Îți mulțumim, Ivan! Plecăciuni și ape line!
Continuăm.

#inmemoriam #IvanPatzaichin

___________

Ivan Patzaichin, multiple Olympic, world and European champion in kayak-canoe, quadruple gold winner at the Olympic Games, was, is and will remain an unparalleled legend, offered, by Romania, as a gift to the entire humanity.

Originally from Mila 23, a small village of Lipovans in the Danube Delta, Ivan used his glory to give back to his community the support he enjoyed during his career as an athlete, coach and, later, as a social entrepreneur. He loved nature, sports, people and culture with all his heart. He wanted to promote the values of Lipovans and contribute to the local identity and to the growth of cultural tourism in the Delta.

At the beginning of 2021, we had the honour to be Ivan's guests, in his hometown, Mila 23. Here, we discovered a vibrant community that, in addition to the tradition of offering Romania the most Olympic champions in water sports, also holds a strong musical tradition. We met the women in the Rusalka choir, a group of Lipovans preoccupied with the preservation and capitalization of the traditional music of these lands.

The choir holds a repertoire of old songs, collected and documented by its members over the last decades. The songs carry the Lipovan culture, transmitted from generation to generation, and hide testimonies of this ethnic group’s way of living, in the last 200 years, on the Danube Delta territory. They are songs of mourning and longing, songs dedicated to seasons, love, parting, engagement, wedding, songs about traditional outfits of the Lipovans and fishing songs.

Together with Ivan and his team, Rowmania, we set out to bring the artistic performance of the Rusalka choir from Mila 23 up to present times and to highlight the important contribution this absolutely unique multi-ethnic mix can bring to the cultural development of the Danube Delta - a hospitable land, which allowed local communities to grow, to leave behind and preserve testimonies of their cultural history, transforming the Danube Delta into one of the most cosmopolitan and valuable green-blue territories of Romania.

We are honoured. Thank you, Ivan! We bow our heads! Smooth waters!
We carry on.
(sursa descrierii: Youtube/ Subcarpați)

English

 

Login or register to post translation
Comments