Please help to translate "Keleşo"

Kurdish (Kurmanji)
A A

Keleşo

Keleşo lo bedaro,
Weylo lolo lolo, weylo lolo,
Keleşo lo bedaro,
Yar dile min emrê te.
 
Tim reşe dil xedaro,
Weylo lolo lolo, weylo lolo,
Tim reşe dil xedaro,
Yar dile min emrê te.
 
Keleşo lewengiyo,
Weylo lolo lolo, weylo lolo,
Keleşo lewengiyo,
Yar dile min emrê te.
 
Ne kalim ez ne kalim,
Weylo lolo lolo, weylo lolo,
Xorteki çarde salim
yar dile min emrê te
 
Ne kalim ez ne kalim,
Weylo lolo lolo, weylo lolo,
Dengbêj im temburvan im,
Yar dile min emrê te.
 
English

 

Login or register to post translation
Comments