Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Please help to translate "Līgo"

Latvian
Latvian
A A

Līgo

līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
 
Tumsas māte, miglas māte līgo, līgo,
Aiz ezera velējāsi līgo.
Dun bauzīte, čukst vālīte līgo, līgo,
Ievelk mani niedrājāi līgo.
 
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
 
Viegli gāju pār ūdeni līgo, līgo,
Kā spārnota gaigaliņa līgo.
Zelta niedri zinādama līgo, līgo,
Viņā krasta galiņāi līgo.
 
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
 
Nu atbridu, nu atradu līgo, līgo,
Zeltniedrīti nolūzušu līgo.
Jaunu meitu vainadziņi līgo, līgo,
Dučiem vīta krastmalāi līgo.
 
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
 
Tumsas māte, miglas māte līgo, līgo,
Pacel savu villainīti, līgo.
Lai redzēja mīļā Māra līgo, līgo,
Kā niedrīti dziedināti, līgo.
 
līgo, līgo, lī
līgo, līgo, līgo
 
Līgo.
 
Lithuanian

 

Login or register to post translation
Translations of "Līgo"
Comments