Advertisements

Please help to translate "Môj Bože"

Slovak
A A

Môj Bože

Môj Pane Bože spásy mé,
nářkom jsem žalúval Ti za dne,
teď v noci spienam ruky prázdné,
své ruky spienam k modlitbě.
Modlitba stúpá k Tobě v lkaniu,
své ucho nachyl k bědovaniu.
 
Môj Bože z hlubin Ťa volám
úzkostnú modlitbu moju slyš
Ve smrti spienam ruky prázdné
ať moju prosbu vyslyšíš
 
Má duša syta útrapú,
muoj život přiblížil sa k prazdniu,
tam, kde jen úzkost hlasu zaznie,
tvář těch teď mám, co do jam jdú
Tam kde je tma, ač den je bílý,
jsem jak bych žádné neměl síly
 
Môj Bože z hlubin Ťa volám
úzkostnú modlitbu moju slyš
Ve smrti spienam ruky prázdné
ať moju prosbu vyslyšíš
 
Tam kde je tma, ač den je bílý,
jsem jak bych žádné neměl síly
 
Môj Bože z hlubin Ťa volám
úzkostnú modlitbu moju slyš
Ve smrti spienam ruky prázdné
ať moju prosbu vyslyšíš.
 
More translations of "Môj Bože"
English Guest
5
Comments