Please translate Ološ me napija (Олош ме напија)

Serbian

Ološ me napija (Олош ме напија)

Без тебе лако пристајем
на ноћи дуге пијане
на зоре снене уморне жене
живот без тебе ми леђа окрене

А ти већ кофер пакујеш
у њега срце стало је
године дуге радости туге
и сав мој живот а теби мало је

Ооо остави ме
ооо ја сам крив сад за све

Рефрен
А ево олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњу заблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

Олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњузаблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

А ти већ кофер пакујеш
у њега срце стало је
године дуге радости туге
и сав мој живот а теби мало је

Ооо остави ме
ооо ја сам крив сад за све

Рефрен
А ево олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњу заблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

Олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњузаблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

Олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњу заблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

Олош ме напија
ја ноћас разбијам
последњу заблуду
да увек бићеш ту

Олош сад навија
да будем исти ја
а до краја чаше те
све брзо нестане

све брзо нестане

More translations of "Ološ me napija (Олош ме напија)"
Please help to translate "Ološ me napija (Олош ме напија)"
Comments