Please help to translate "Rozemarijn"

  • Artist: Kadril
  • Featuring artist: Peter Libbrecht, Bart De Cock, Erwin Libbrecht, Dirk Verhegge, Koen Dewaele, Pieter-Jan Jordens, Eva de Roovere, Alumea
  • Album: La Paloma Negra (2004)
  • Song: Rozemarijn
  • Request: Dutch dialects → English
Dutch dialects
A A

Rozemarijn

1. Ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
En ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
Daar vond ik enen notenboom staan
— Onder den boom Rozemarijn
Daar vond ik enen notenboom staan
Bloemekes mijn
 
2. En aan dien boom daar stond der nen tak
En aan dien boom daar stond der nen tak
Waar een klein nachtegaaltjen opzat
— Onder den boom Rozemarijn
Waar een klein nachtegaaltjen opzat
Bloemekes mijn
 
3. O nachtegaal, klein vogeltje klein
En o nachtegaal, klein vogeltje klein
En wilde gij mijn bode niet zijn
— Onder den boom Rozemarijn
En wilde gij mijn bode niet zijn
Bloemekes mijn
 
4. Ik kan voorwaar u bode niet zijn
En ik kan voorwaar u bode niet zijn
Want gij zijt groot en ik ben klein
— Onder den boom Rozemarijn
Want gij zijt groot en ik ben klein
Bloemekes mijn
 
5. Al zijt gij klein toch vliegt gij snel
En al zijt gij klein toch vliegt gij snel
Gij doeter uwe boodschap wel
— Onder den boom Rozemarijn
Gij doeter uwe boodschap wel
Bloemekes mijn
 
6. Hij nam den brief in zijnen bek
En hij nam den brief in zijnen bek
En vloog ermee al over het hek
— Onder den boom Rozemarijn
En vloog ermee al over het hek
Bloemekes mijn
 
7. Hij vloog tot aan ons koningshuis
En hij vloog tot aan ons koningshuis
Wel koning is uw dochter thuis
— Onder den boom Rozemarijn
Wel koning is uw dochter niet thuis
Bloemekes mijn
 
8. Zij is wel thuis maar zij is ziek
Zij is wel thuis maar zij is ziek
Zij mag van haar slaapkamer niet
— Onder den boom Rozemarijn
Zij mag van haar slaapkamer niet
Bloemekes mijn
 
9. Hij gaf het vensterke enen stoot
En hij gaf het vensterke enen stoot
En slaapt gij nog of zijde gij dood
— Onder den boom Rozemarijn
En slaapt gij nog of zijde gij dood
Bloemekes mijn
 
10. Ik slaap voorwaar zo vast nog niet
En ik slaap voorwaar zo vast nog niet
Maar ik weet wel wat er den brief bediend
— Onder den boom Rozemarijn
Ik weet wel wat er den brief bediend
Bloemekes mijn
 
11. Dien brief dien komt al vanuit Parijs
En dien brief die komt al vanuit Parijs
Dat hij zal kiezen een ander wijf
— Onder den boom Rozemarijn
Dat hij zal kiezen een ander wijf
Bloemekes mijn
 
12. Hij een wijf en ik enen man
En hij een wijf en ik enen man
Eens zien wiet eerst verdrieten zal
— Onder den boom Rozemarijn
Eens zien wie 't eerst verdrieten zal
Bloemekes mijn
 
Submitter's comments:

It's Flemish.

English

 

Login or register to post translation
Comments