Advertisements

Please help to translate "Sidún "

Ligurian
A A

Sidún

U mæ ninin u mæ
u mæ
lerfe grasse au su
d'amë d'amë
tûmù duçe benignu
de teu muoè
spremmûu 'nta maccaia
de stæ de stæ .
 
E oua grûmmu de sangue ouëge
e denti de laete
e i euggi di surdatti chen arraggë
cu'a scciûmma a a bucca cacciuéi de bæ.
 
A scurrï a gente cumme selvaggin-a
finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtau a qué
e doppu u feru in gua i feri d'ä prixún
e 'nte ferie a semensa velenusa d'ä depurtaziún
perché de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce aerbu ni spica ni figgeü.
 
Ciao mæ 'nin l'ereditæ
l'è ascusa 'nte sta çittæ
ch'a brûxa
ch'a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.
 
Please help to translate "Sidún "
Comments