Please help to translate "Turkmen Gyzy"

A A

Turkmen Gyzy

Gara gaşyň gaňrylyp alar meniň janymy
Dyňlamaýaň näme üçün dildeki zähärimi
Aýtsam Türkmen gyzynyň özi awadan bolýar
Dodaklary häm gaşy gözi awadan bolýar
 
Bakyp gözelligine aklymdan jüda bolýan
Nätsem häm men dostlarym Türkmen gyzyny alýan
Aýtsam Türkmen gyzynyň özi awadan bolýar
Dodaklary häm gaşy gözi awadan bolýar
 
Sürätiňe seredip sözleşýän hyýalymda
Sen ýaly gözel ýokdyr biziň ýakda, dünýada
Aýtsam Türkmen gyzynyň özi awadan bolýar
Dodaklary häm gaşy gözi awadan bolýar
 
Dostlar janymdan artyk süýýän Türkmen gyzyn men
Adym sözim galmaýan Türkmen gyzyň izinden
Aýtsam Türkmen gyzynyň özi awadan bolýar
Dodaklary häm gaşy gözi awadan bolýar
 
English

 

Login or register to post translation
Comments