Please translate a tuu mai i te here

Tahitian

a tuu mai i te here

Te ani nei to te ra’i
Fa’ aineine mai
Ua fa’aro’o ho’i
Te mau pi’ira’a
Te mau pure
A to tea o nei

Amui mai to te ra’i ato’a
No te fa’aho’i mai te mori o te here
I ni’a i te fenua
Ia paruru ia tauturu
Ia ati te ao te here metua

A tu’u mai i te here
A tu’u mai I te hau
Fa’ahotu mai oia te aroha
Na roto mai i to a’aua
Hotu mai te maramarama
Te mori ora no te here

A tu’u mai i te here
A tu’u mai I te hau
Fa’ahotu mai oia te aroha
Mai roto mai to mafatu
E hiti mai te maramarama
Te mori ora no te here
Amui mai to te ra’i ato’a
No te fa’aho’i mai te mori o te here
I ni’a i te fenua
Ia tauturu ia paruru
Ia ati te ao te here metua

A tu’u mai i te here
A tu’u mai I te hau
Fa’ahotu mai oia te aroha
Na roto mai i to a’aua
Hotu mai te maramarama
Te mori ora no te here

A tu’u mai i te here
A tu’u mai I te hau
Fa’ahotu mai oia te aroha
Mai roto mai to a’au
E hiti mai te maramarama
Te mori ora no te here
Te mori ora no te here

Comments