Translate Va-ni beau n-arachii

Romanian (Aromanian)

Va-ni beau n-arachii

Intru tu hani
Să-ńi beau cafelu
Mi veadi lumea
Şi ńi-adună gailelu

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie

Voi s-dau di buḑâ,
Să-ńi vindic arana
Mi-acaţă hâryia,
Şi gulescu damigeana

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie

Niscânti moaşe
‘Ńi-ascotu zboară
Îńi misură ańil’i,
Vor ta s-mi ansoară

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie

Intru tu hani
Să-ńi beau cafelu
Mi veadi lumea
Şi ńi-adună gailelu

Va-ńi beau ună arâchie,
Va-ńi beau şi-un cafe
Va-ńi beau şi-ună ţiyare
Că hiu chihâie

More translations of "Va-ni beau n-arachii"
Please help to translate "Va-ni beau n-arachii"
Comments