Advertisements

Please translate Way Gülmiding

Uyghur

Way Gülmiding

Way gülmiduq achilghili,
Ghunchemiduq qayrilghili,
A...wedimiz shundaqmidi,
Ölmey tirik ayrilghili.

Neqrat (x2):
Altun tartaymu,
Yambu tartaymu,
Kelmey kelmey kelgining'ge,
Rehmet éytaymu.

Kelme deysen qashimge,
Kilimen, kilimen, kilemen,
Renjip qalding nimishke,
Bilimen, bilimen, bilemen.
(x2)

Neqrat (x2):
Lalidek boylaringni,
Egip kileymu yar,
Chin yürektin söygili,
Barsam bulamdu yar.

Baghim hawaliq,
Oynay xumaliq.
(x2)

Way sen qayaqtin kilisen,
Chirayliqim közi xumar,
A...way sanga tilim tegmisun,
Boynung'gha asqin tiltumar.

Neqrat (x2):
Altun tartaymu,
Yambu tartaymu,
Kelmey kelmey kelgining'ge,
Rehmet éytaymu.

Ay yüzüngni körgili,
Kilimen, kilimen, kilemen,
Meyling barmu söygünüm,
Bilimen, bilimen, bilemen.
(x2)

Neqrat (x2):
Lalidek boylaringni,
Egip kileymu yar,
Chin yürektin söygili,
Barsam bulamdu yar.

Baghim hawaliq,
Oynay xumaliq.
(x4)

More translations of "Way Gülmiding"
Please help to translate "Way Gülmiding"
Uyghur → Chinesewuhuahua089
Comments