Please translate A wy, goście, nie żałujcie

Polish

A wy, goście, nie żałujcie

A wy, goście, nie żałujcie, wasze prki (=podarki) podarujcie,
Złoty mało i dwa mało, tysiąc złotych by się zdało,
Złoty mało i dwa mało, tysiąc złotych by się zdało.

Dajcie, dajcie na bursztyny, żeby miała ładne syny,
Dajcie, dajcie na paciórki, żeby miała ładne córki,
Dajcie, dajcie na paciórki, żeby miała ładne córki.

Graj muzyka, będziesz w niebie, a skrzypeczki koło ciebie,
Bębenista jeszcze daléj, bo mu bęben dobrze wali,
Bębenista jeszcze daléj, bo mu bęben dobrze wali.

Graj muzyka, będziesz w niebie, a skrzypeczki koło ciebie,
Muzykanty boże dzieci, niech im jasna gwiazdka świeci,
Muzykanty boże dzieci, niech im jasna gwiazdka świeci.

More translations of "A wy, goście, nie żałujcie"
Comments