Please translate Yanlışımsan

Azerbaijani

Yanlışımsan

Buda bir son belə yazılıb
Qəbrim çoxdan qazılıb
O saxtakar ürəyində

Sus! Nə desən də könlüm inanmaz
Vurdun, bundan artıq canım yanmaz
Tutmuş əllərin başqa bir əli
Sarılmış qolların başqa bədənə
Sevdim, bu olmamalıydı axı bədəli
Möhürləmişdim gözlərimi bilsən sevəni

(Nəqərat)
Mən səni qəlbimə gizləmişəm
Başqasını Sevməmişəm
Və xəyanət etməmişəm
Amma sən, ürəyimlə oynamısan
Ağır olsa da duymalısan
Mənim ən böyük yanlışımsan

Tutmuş əllərin başqa bir əli
Sarılmış qolların başqa bədənə
Sevdim, bu olmamalıydı axı bədəli
Möhürləmişdim gözlərimi bilsən sevəni

(Nəqərat)
Mən səni qəlbimə gizləmişəm
Başqasını Sevməmişəm
Və xəyanət etməmişəm
Amma sən, ürəyimlə oynamısan
Ağır olsa da duymalısan
Mənim ən böyük yanlışımsan

Comments