Advertisements

Please help to translate "Zirichiltaggia (Baddu tundu)"

Sardo-corsican
A A

Zirichiltaggia (Baddu tundu)

Di chissu che babbu ci ha lacátu
la meddu palti ti sei presa,
la muntiggiu rúju cu lu súaru
li àcchj sulcini, lu trau mannu
e m'hai laccatu monti mucchju e zirichèlti...
 
Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa
e tuttu chissu che v'era 'ndrentu
li piri butìrro e l'oltu cultiatu
dapói di sei mesi che mi n'era andatu
parìa un campusantu bumbaldatu...
 
Ti ni sei andatu a campà cu li signuri
fènditi cumandà da to muddèri
e li soldi di babbu l'hai spesi tutti
in cosi boni, midicini e giornali
che to fiddòlu a cattr'anni aja jà l'ucchjali...
 
Ma me muddèri campa da signora
a me fiddòlu cunnosci più di milli paráuli
la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera
e li toi fiddòli so brutti di tarra e di lozzu
e andaràni a cujuàssi a calche ziràccu...
 
Candu tu seu paltutu suldatu piagnii come unu steddu
e da li babbi di li toi amanti t'ha salvatu tu fratèddu
e si lu curàggiu che t'è filmatu lu curaggiu è sempri chiddu
chill'emu a vidi in piazza ca l'ha più tostu lu murru
e pa lu stantu ponimi la faccia in culu
e pa lu stantu ponimi la faccia in culu.
 
Submitter's comments:

Language: Gallurese.
.

Actually this is not a "ballu tundu", which is a very different music genre and is not within the traditions of Gallura https://www.youtube.com/watch?v=cSDjJ_0YaHU
But, in his love for Sardinia, De André perhaps wanted to put together too many things.

More translations of "Zirichiltaggia (Baddu tundu)"
Please help to translate "Zirichiltaggia (Baddu tundu)"
Comments