Rift (Polish translation)

Advertisements
English

Rift

You were me, I was you,
We had other friends too
Jumped in carelessly
Sharing our secrets
Knew you were my weakness
Making same mistakes
 
You're lost inside of me,
now I set you free
 
We're broken apart
And you've played your part
 
You're sixteen forever
Think you know better
Blissful lullaby
Whatever they're saying
There is not much worth saving
Time to say goodbye
 
Your life is black and white
I'm not that colorblind
 
Enough is enough
It left me in half
 
Looking in the mirror, you are staring back,
gotta make it clear, I can't go on like that
Filling in the gaps, I need to recollect
Myself
 
My life is a gift
You know, this is rift
 
Submitted by AlmubunnyAlmubunny on Fri, 10/08/2018 - 10:52
Last edited by ZolosZolos on Mon, 18/03/2019 - 11:37
Polish translation
Align paragraphs
A A

Rysa

Byłaś mną, ja byłem tobą
Mieliśmy też innych przyjaciół
Skakaliśmy beztrosko
Dzieląc się naszymi sekretami
Wiedziałaś, że byłaś moją słabością
Popełnialiśmy te same błędy
 
Zgubiłaś się wewnątrz mnie
teraz wypuszczam cię na wolność
 
Jesteśmy rozdzieleni
A ty grałaś twoją rolę
 
Jesteś wieczną szesnastolatką
Myślisz, że wiesz lepiej
Błoga kołysanka
Cokolwiek oni mówią
Tu nie ma wiele do ocalenia
Czas się pożegnać
 
Twoje życie jest czarno-białe
Nie jestem daltonistą
 
Dość, dość tego
To pozostawia mnie w połowie
 
Patrząc w lustro, spoglądasz wstecz
muszę to wyjaśnić, nie mogę tak dalej
Wypełniam luki, potrzebuję przypomnieć
siebie
 
Moje życie jest darem
Ty wiesz, to jest rysą
 
Submitted by xxdashaxxxxdashaxx on Tue, 14/08/2018 - 23:10
More translations of "Rift"
Polish xxdashaxx
Please help to translate "Rift"
Kristian Kostov: Top 3
See also
Comments