Advertisements

Ritual de Amor (Persian translation)

  • Artist: Yanni (Γιάννη)
  • Featuring artist: Ender Thomas
  • Song: Ritual de Amor 5 translations
  • Translations: English #1, #2, Persian #1, #2, Russian
Persian translationPersian
A A

آیین عشق

Versions: #1#2
فضا را با خواسته هایم آکنده کن
شعله ای در قلبم بیافروز
بگذار همه به تو بنگرند
و محبتت را بروز ده
 
بی وقفه برایم برقص
طوفانی در قلب من شو
بگذار همه به تو چون گرمایی فروزنده بنگرند
خود را به این آیین عشق بسپار
 
حرکات تو هر کسی را از خود بیخود می کند
رقص در وجود تو نهفته است
با تمامی طعم ها
 
من دیگر تحمل این خواسته ام را ندارم
زیرا که تمامی بدنم وادارم می کند
من جانم را فدای تو می کنم
فقط برای اینکه با تو یکی شوم
که به لبهایت هجوم بیاورم
و فقط برای یک لحظه
تمام چیزی باشم که تو حس می کنی
 
بخند، برقص، بگذار موهایت رها باشد
همه می خواهند تو را در حال رقص ببینند
زیبایی تو آغازگر رویاها
و بیدارگر خواست عشق است
 
نزدیکتر شو
شهد نهفته در شوکرانت را به من بده
من تو را آرزو دارم
با تمام دردها
مرا بنده عشقت کن
 
شوکرانت هر کسی را از خود بیخود می کند
رقص در وجود تو نهفته است
با تمام طعم ها
 
من دیگر تحمل این خواسته ام را ندارم
زیرا که تمامی بدنم وادارم می کند
من جانم را فدای تو می کنم
فقط برای اینکه با تو یکی شوم
که به لبهایت هجوم بیاورم
و فقط برای یک لحظه
تمام چیزی باشم که تو حس می کنی
 
Submitted by TaherTaher on Thu, 03/03/2011 - 15:20
Author's comments:

در حد امکان سعی شده است ترجمه مفهومی باشد و بدلیل اینکه این متن از روی متن انگلیسی که خود ترجمه از زبان اسپانیایی بوده است، ترجمه شده است، ممکن است معانی نسبت به متن اسپانیایی تغییراتی داشته باشند

SpanishSpanish

Ritual de Amor

Comments
Alma BarrocaAlma Barroca    Thu, 28/12/2017 - 17:42

The following was corrected:
1st stanza, line 2: mrende el fuego en mi corazón > prende el fuego en mi corazón

Please check your translation for updates.

Advertisements
Read about music throughout history