The River Sings (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Khi Dòng Sông Hát

Lời chúng ta nói đi xa hơn mặt trăng.
Lời chúng ta nói đi vào bóng tối.
Dòng sông hát không ngừng nghỉ
Chúng tôi viết về cuộc hành trình qua đêm.
Chúng tôi viết trong cô đơn.
Chúng tôi muốn biết hình dạng của cõi đời đời.
 
Ai biết đường đi chăng?
Ai biết những bí mật của thời gian?
 
Núi, cô đơn và mặt trăng
Đến cuối đoạn đường của hành trình?
Dòng sông giữ đường bị mất của bầu trời;
Hình dạng của cõi vĩnh hằng?
 
Ai biết đường đi chăng?
Ai biết những bí mật của thời gian?
 
Đâu là sự bắt đầu?
Đâu là sự kết thúc?
Tại sao chúng ta rơi vào ngày này?
Tại sao chúng ta gọi nhau không ngừng nghỉ?
 
Ai biết đường đi chăng?
Ai biết những bí mật của thời gian?
 
Neckbeard
Submitted by Mập Ú Và Béo Phì on Sun, 03/01/2016 - 10:18
Loxian

The River Sings

Comments