Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Ruiny zamku w Bałakławie (Russian translation)

  • Artist: Adam Mickiewicz (Adam Bernard Mickiewicz)
  • Song: Ruiny zamku w Bałakławie Album: Sonety krymskie
    2 translations
    Russian #1, #2
  • Translations: Russian #1, #2
Polish
Polish
A A

Ruiny zamku w Bałakławie

 Te zamki połamane w zwaliska bez ładu,
Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie!
Dzisiaj sterczą na górach, jak czaszki olbrzymie;
W nich gad mieszka, lub człowiek podlejszy od gadu.
 
 Szczeblujmy na wieżyce, szukam herbów śladu;
Jest i napis: tu może bohatera imię,
Co było wojsk postrachem, w zapomnieniu drzémie,
Obwinione jak robak liściem winogradu.
 
 Tu Grek dłutował w murach ateńskie ozdoby,
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza,
I mekkański przybylec nucił pieśń namaza.
 
 Dziś sępy czarnem skrzydłem oblatują groby,
Jak w mieście, które całkiem wybije zaraza,
Wiecznie z baszt powiewają chorągwie żałoby.
 
Submitted by Алексей ЧиванковАлексей Чиванков on Fri, 23/09/2022 - 02:01
Russian translationRussian
Align paragraphs

Развалины замка въ Балаклавѣ

Versions: #1#2
Изъ замка свалена обломковъ лишь громада;
Онъ, украшая Крымъ, его былъ первый щитъ!
Теперь, какъ черепы гигантовъ съ горъ торчитъ --
Въ немъ обитаетъ гадъ, иль людъ подлѣе гада.
 
Всхожу на башню я -- найти гербы мнѣ надо;
Есть надпись: можетъ быть о витязяхъ гласитъ,
О грозномъ войскѣ томъ, что здѣсь въ забвеньи спитъ,
Обвитое какъ червь листами винограда.
 
Здѣсь Грекъ аѳинскую рѣзьбу въ стѣнахъ долбилъ,
Здѣсь Итальянецъ сталь Монголовъ притупилъ
И внесъ сюда пришлецъ изъ Меки пѣснь
 
Теперь у ворона гроба подъ сѣнью крылъ;
Такъ чорная хоругвь, гдѣ выбьетъ все зараза,
На башню поднята и вѣетъ межъ могилъ.
 
---
Translated: В. А. Петровъ // W.A.Petroff
 
Thanks!
Submitted by Алексей ЧиванковАлексей Чиванков on Fri, 23/09/2022 - 02:16
Comments
Read about music throughout history