به روز مرگ چو تابوت من روان باشد (Be rooz-e marg cho tāboot-e man ravān bāshad) lyrics

  • Artist: Rumi (مولانا جلال‌الدین محمد بلخى / رومی, Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī / Rumī, Mawlana Jalal ad-Din Muhammad Balkhi / Rumi,
    +8 more
    Mowlānā, Mevlânâ, Mevlevî, Mawlawī, Mawalana, Mevlana, Mawlavi, Mevlavi
    )
  • Album: دیوان شمس - غزلیات - شمارۀ ۹۱۱ | Divān-e Shams - Ghazaliyāt #911
  • 2 translations
  • Translations: French #1, #2
Persian
Persian
A A

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
 
برای من مگری و مگو دریغ دریغ
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
 
جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
 
مرا به گور سپاری مگو وداع وداع
که گور پرده جمعیت جنان باشد
 
فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
 
تو را غروب نماید ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد
 
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد
 
کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد
 
دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا
که های هوی تو در جو لامکان باشد
 
Thanks!
Submitted by ahmad azizahmad aziz on Sun, 02/05/2021 - 23:38
Last edited by ahmad azizahmad aziz on Thu, 06/01/2022 - 07:12

 

Comments
Read about music throughout history