רייד מיט מיר / Ride With Me (English translation)

English, Yiddish
English, Yiddish
A A

רייד מיט מיר / Ride With Me

קען זיין איך בוי מיר א הויז טיף אין דע הימלען
וועק דיך אויף שאולי סע צייט צי אראפקומען
קען זיין דע וועג וועט אין ערגעץ נישט אנקומען
 
Ride with me
אן קיין חשבון אין אן א ציל
Ride with me
chill, cruise קים פאר מיט מיר
 
לאאן דיך אן, אויפן לינקע זייט
צינד עס אן, לאז ארויס שטייט
לעש אויס די לייטס, סבעסער שטיל
נעטפליקס אין טשיל, איבערגעניג צייט
מארגן וועט קימען די זעלבע שטותים
זעלבע זאך נאכאמאל סבטול בשישים
כל הקהל הקודש קען זיך קישען
אלע בעלי חובות זיך אינטערווישען
Pass עס, שלעפ עס, *היס*, צים געזינט
פלי אוועק ווי בלעטעליך, אין די ווינט
שטאטעליך ווי כוואליעס וואסער רינט
ציביסעליך ווי פישעליך אין ים משווימט
 
Ride with me
אן קיין חשבון אין אן א ציל
Ride with me
chill, cruise קים פאר מיט מיר
 
Maybe I'm building a castle in the sky
Drifting away like the clouds of our days gone by
Maybe the song in my head is a lullaby
 
Ride with me
אן קיין חשבון אין אן א ציל
 
לאאן דיך אן, אויפן לינקע זייט
א לילקע שלעפ, פלי אוועק ווייט
אלעקסיי וועט זיין די בעל הגלה
די שאר המשקים די פוסר חלום
woops די ארענדער צים רבי געפארן
גאלדענע רענדלעך קען ער נישט באצאלן
כא כא כא די רויבער צילאכט
די פריץ געפייגערט די נעקסטע נאכט
מאשקע איז פרייליך לחיים זינגט
ביזן קרעטשמע דארף א איד אויך א טרינק
לאז עס ציגיין לאז עס צירי
מיזט נישט פארשטיין just ride with me
 
Ride with me
אן קיין חשבון אין אן א ציל
Ride with me
אן קיין חשבון אין אן א ציל
 
Submitted by OgingerOOgingerO on Tue, 30/11/2021 - 20:06
English translationEnglish
Align paragraphs

Ride with Me

Maybe i'm building my house up in the sky
wake up Shauly it's time to come down
could be this path won't lead anywhere
 
Ride with me
without a plan, without a goal
(so) Ride with me
cruise, chill, come drive with me
 
lean on back, to the left
spark it up, breath out slowly
close the lights, it's better quiet
Netflix & chill, more than enough time
tomorrow will come, the same BS
same thing again, it's insignificant
The entire world can love itself
all creditors, wipe themselves
puff pass cough, bless you
fly away like leaves in the wind
lazy like waves, as water trickles
slowly floating like fish in the sea
 
Ride with me
without a plan, without a goal
(so) Ride with me
cruise, chill, come drive with me
 
Maybe I'm building a castle in the sky
Drifting away like the clouds of our days gone by
Maybe the song in my head is a lullaby
 
Ride with me
without a plan, without a goal
 
lean on back, to the left
puff the pipe, fly far away
Alexi will be the taxi driver
the bartender, the dream interpreter
whoops, the tenant came to the rabbi
he can't pay rent in gold coins
ha ha ha the pirates laughed
and the landlord died the next night
the tenant is happy, 'lechaim'1 he sings
Till the bar, we can use a drink too
let it melt, let it be
You don't have to understand just ride with me
 
Ride with me
without a plan, without a goal
(so) Ride with me
without a plan, without a goal
 
  • 1. to life, like "cheers" or "salute" when drinking
Thanks!
Submitted by OgingerOOgingerO on Tue, 30/11/2021 - 20:26
Translation source:
Comments
Read about music throughout history