Wiz Khalifa - See You Again (Hebrew translation)

Hebrew translation

לראות אותך שוב

היה יום ארוך בליעדך חבר שלי
ואני אספר לך הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
עברנו דרך ארוכה מהיכן שהתחלנו
או, אני אספר לך על הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
 
כשאני אראה אותך שוב
לעזאזל, מי ידע?
כל המטוסים שטסנו בהם
הדברים הטובים שעברנו ביחד
שאני אעמוד פה שוב לדבר אלייך
על דרך אחרת
אני יודע שאהבנו לשרוף את הכביש ולצחוק
אבל משהו אמר לי שזה לא ימשך
הייתי צריך להחליף
להסתכל על דברים אחרת
לראות את התמונה הגדולה
 
אלו היו הימים בהם עבודה קשה תמיד משתלמת
עכשיו אני רואה אותך במקום יותר טוב
או , איך לא נדבר על משפחה
כאשר המשפחה היא כל מה שיש לנו
בכל מה שעברתי הייתי תמיד עומד לצידי
עכשיו אתה תלך איתי לנסיעה האחרונה
היה יום ארוך בליעדך חבר שלי
ואני אספר לך הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
עברנו דרך ארוכה מהיכן שהתחלנו
 
או, אני אספר לך על הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
כשאני אראה אותך שוב
כהתחלה שניכם יוצאים מגדרכם
והאווירה מרגישה חזקה
ומשהו קטן הופך לחברות
חברות הופכת לקשר
והקשר הזה לעולם לא ישבר
והאהבה לעולם לא תאבד
וכשאחווה באה ראשונה
אז הקו בחיים לא יחצה
השגנו את זה בכוחות עצמנו
כשהקו הזה צוייר
ולקו הזה הגענו
 
אז תזכור אותי כשאלך
איך אנחנו יכולים לא לדבר על משפחה
כאשר המשפחה היא כל מה שיש לנו
בכל מה שעברתי הייתי תמיד עומד לצידי
עכשיו אתה תלך איתי לנסיעה האחרונה
 
אז תן לאור לכוון את הדרך שלך, כן
תאחוז בכל זכרון בזמן שאתה הולך
וכל שביל שתבחר
תמיד יוביל אותך הביתה, הביתה
 
היה יום ארוך בליעדך חבר שלי
ואני אספר לך הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
עברנו דרך ארוכה מהיכן שהתחלנו
או, אני אספר לך על הכל לגבי זה כשאני אראה אותך שוב
כשאני אראה אותך שוב
(כאאני אראה אותך שוב (אראה אותך שוב ,כן
כאשר אפגוש אותך שוב
 
Submitted by Guest on Fri, 23/12/2016 - 18:51
English

See You Again

Comments